Tilsyn trugar UD-Petersen med bøter

Utanriksminister Jan Petersen har nå fått kniven på strupen frå Arbeidstilsynet: Innan 14 dagar må han legge fram ein omfattande handlingsplan for betring av arbeidsmiljøet i UD. Elles blir det dagbøter.