Ingen får mer enn nordmenn

Norge ligger på europatoppen i pengestøtte til egen befolkning. En nordmann får inntil dobbelt så mye i trygder og sosiale overføringer som andre i Europa.