Redd for økt arbeidsinnvandring

Senterpartiet er redd for at økende arbeidsinnvandring gjør at det blir færre lærlingplasser.