• FRIGJORT FOR PLIKTER: I de nordiske land har myndighetene mer aktivt styrket familien ved å frigjøre den for plikter og ansvar, sier professor Stein Kuhnle.<p/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND

«Risikoen for å bli fattig i Norge har økt»

Inntektsforskjellene i Norge og Norden ser ut til å vokse. Risikoen for å bli fattig har økt. Tendensen er den motsatte i andre land. Sykelønnsordningen og den familievennlige velferdspolitikken i Norden er likevel rausere enn i resten av Europa.