Økt folkevalgt styring av sykehusene

Regjeringen vil skape bedre kontakt mellom befolkningen og sykehusene. Flere folkevalgte i helseforetakenes styrer skal gi mer fornøyde brukere.