Norge med på pandemiøvelse

Norge deltok onsdag og torsdag i en internasjonal øvelse for å teste beredskapen ved et pandemiutbrudd.