Spår rekordstor barnehageetterspørsel

Når maksprisen settes ned i barnehagene fra nyttår, vil det gi en rekordstor etterspørsel etter plasser.