Kraftig vekst for cruisehåndtering

Bergensselskapet European Cruise Service (ECS) opplever nå en kraftig etterspørsel etter cruisetjenester. I 2006 forventer de en omsetning på 200 millioner.