Taper på makspris i barnehagen

To av ti kommuner har redusert søskenmoderasjonen ved innføringen av makspris i barnehagene. Dermed står familier med lave inntekter og flere barn igjen som tapere etter barnehageforliket.