Pensjonert politimann dømt for incest

En pensjonert polititjenestemann er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i ett år og fire måneder etter at han er funnet skyldig i seksuelle overgrep mot tre mindreårige barnebarn.