Vil mobilisere de rike landene

KrF går inn for å øke bistanden med over 30 prosent til 1,3 prosent av nasjonens inntekt i løpet av neste stortingsperiode.