Eier for å hindre utflagging

Statlig eierskap i nøkkelbedrifter som Statoil, Hydro, Telenor og DnB NOR, er nødvendig for å sikre at de forblir med hovedkontor i Norge. Dette er Arbeiderpartiets hovedbegrunnelse for statlig eierskap.