Fondskonto til å forvalte fond

Nordea Link har en fondskonto som gjør at du slipper å betale skatt av gevinster når du selger andeler i ett fond for å investere i et nytt fond.