– Sett i gang vindkraftutbygging

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) sier det er bare å sette i gang investeringer i vindkraft, selv om regjeringens støtteordninger ennå ikke er klare.