Sammen om CO2-renset gasskraft

Statoil og Shell lanserer en plan for hvordan Statoils gasskraftverk på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal kan bygges og stå klart i 2009.