Leideren ryker når Kystvakta kommer

For annen gang på en uke har en norsk fiskerinspektør blitt hengende etter armene fra leideren på et utenlandsk skip som Kystvakta er i ferd med å borde.