Thorvald Stoltenberg: -Inkonsekvent av regjeringen

Thorvald Stoltenberg, president i Norges Røde Kors, har ingen forståelse for at regjeringen ikke gir hjelpeorganisasjonen ekstrabevilgninger til humanitær hjelp i Irak.