Virkelig nasjonalpark på Hardangervidden?

Enn om vi anla en virkelig nasjonalpark på Hardangervidden? Det vi har i dag er i bunn og grunn en parodi på en nasjonalpark, hvor viktige ville dyr av den opprinnelige fauna er nektet adgang, skriver Harald Kryvi, professor i zoologi ved Universitetet i Bergen.