Riksadvokaten skeptisk til sprøyterom

Riksadvokaten mener problemene rundt ordningen med sprøyterom fortsatt ikke er grundig nok belyst, og at regjeringen derfor ikke må tvinge igjennom prøveprosjektet som Stortinget har vedtatt.