Sprik på flere punkt

Regjeringen og barnehagekameratene på Stortinget kappes om å være mest på parti med landets småbarnsforeldre.