11 dommarar er frimurarar

Ifølgje det nyoppretta registeret over sidegjeremål er det 11 frimurarar blant norske dommarar.