Krekar-behandlinga toler knapt dagslys

Norske styresmakter har behandla Krekar-saka på ein irregulær måte som knapt toler dagens lys. Det har i lang tid vore ei samanblanding av politikk og juss som er høgst uvanleg.