- Norman lova svar, men svarar ikkje

Fagforeiningane i Statskonsult går sterkt i rette med statsråd Victor Norman. Dei meiner han gjev ei skeiv framstilling av kontakten om omstilling av etaten.