Pasient følte seg sextrakassert på sykehus

En kvinnelig pasient har klaget en lege ved Sykehuset Østfold inn for Helsetilsynet.