Skattesystemet

Dette er skattesatser og beløpsgrenser som gjelder for 2005. Vi har plukket ut poster som gjelder svært mange av oss. Alle beløp og satser gjelder skatteklasse I.