Dømt for organisert menneskehandel

En 26 år gammel estlender og en norsk 42-åring er i Frostating lagmannsrett dømt til fem og tre års fengsel for organisert menneskehandel.