Strutsepolitikk på millimeternivå

Hvis Stortinget virkelig ville gjøre noe for klimaet burde det bekymre dem at vi er verdens nest største oljeeksportør.