Milliardkutt i Forvaret

Oslo: Forsvarets driftsutgifter må skjæres ned med 2 milliarder kroner. Hæren vil få de største kuttene.