Både aktor og forsvarer anker Baneheia-straffen

Mandag bestemte både aktor Edward Dahl og forsvarsadvokat Ben Fegran å anke straffeutmålingen av Jan Helge Andersen i Baneheia-saken. Skyldspørsmålet vil ikke bli anket.