Brudd tar alltid tid

Et nytt forhold i moden alder er en gave. Men skal den nytes, må tidligere forhold være ferdigsørget.