Plastvesker inneholder giften kadmium

Statens forurensningstilsyn (SFT) har gjennom stikkprøver av plastprodukter funnet inntil ti ganger høyere verdier av det giftige tungmetallet kadmium enn tillatt.