UDI planlegger tiltak mot rumensk flyktningstrøm

Norske myndigheter planlegger en rekke beredskapstiltak for å møte en eventuell strøm av rumenske asylsøkere når visumplikten oppheves fra nyttår.