Angst for nytenkning

Få snakker om det. Angsten ligger likevel under overflaten. Sykehusprest Ottar Reinertsen mener flere søker trygghet.