Mange dødsfall kan unngås ved hjertestans

50 pasienter dør unødig av hjertestans på svenske sykehus hvert år som følge av sviktende beredskap, viser en rapport.