Får ikke tid til å forske

Bare ni prosent av norske forskere mener de har gode vilkår for forskning.