Uføretrygdede skal få jobbe mer

Nye regler om avkorting av uføretrygd i forhold til arbeidsinntekt skal gjøre det lønnsomt for uføretrygdede å arbeide mer.