Økt bruk av tvang i psykiatrien

Aldri før har det vært så mange tvangsinnleggelser i norske psykiatriske institusjoner som de siste årene. Det bør mane til ettertanke, mener professor i sosialmedisin ved universitetet i Tromsø, Georg Høyer.