Sjefen har ikke lov å lese e-posten

Arbeidsgiver har ikke anledning til å se eller kontrollere ansattes datafiler med mindre det foreligger en saklig grunn til det og den ansatte samtykker, melder Datatilsynet.