Lettere å bevege seg i Norden

Byråkratiske og juridiske hindringer skal fjernes for å gjøre det enklere å flytte og pendle mellom de nordiske landene.