Sponheim landbruksminister

Venstres Lars Sponheim blir etter alt å dømme ny landbruksminister og Odd Einar Dørum utdanningsminister