Neppe noen klage til Riksadvokaten fra Tønnes familie

Ifølge advokat Herman Skard har Tore Tønnes familie overhodet ikke vurdert å påklage Økokrims tiltalebeslutning for grovt uaktsomt bedrageri inn for Riksadvokaten.