Frustrert LO-leder tok til motmæle

Valgkomiteens leder, Gerd-Liv Valla tok et oppgjør med dem som hevdet at valgkomiteen hadde drevet et spill forut for landsmøtet.