Enklere regler for statsstøtte

Regjeringen vil gjøre det lettere å drive barne- og ungdomsarbeid. Reglene for å få statsstøtte blir enklere. Detaljstyringen skal vekk.