Påstand om 8 1/2 års fengsel for konedrap

Aktor har lagt ned påstand om 8 1/2 års ubetinget fengsel for tiltalte i drapssaken i Fosen herredsrett.