Bondelaget frykter smitte

Britiske soldater på militærøvelse i Norge representerer en fare for at munn- og klovsyken kan spres hit, frykter Norges Bondelag. Organisasjonen ber forsvarsministeren begrense omfanget av øvelsen.