Alvorlig telekstrøbbel for Hovedredningssentralen

Hovedredningssentralen for Sør-Norge, HRS, har i lange perioder ikke kunnet motta nødsignaler via satellitt fra fjerne farvann.