Håp om medisin mot fedme

En appetittmedisin som klart reduserer fettforbruket hos rotter kan bli en mulig behandling av fedme. Men det gjenstår å se om medisinen virker på mennesker.