Turistene fisker for 200 mill. kroner

Utenlandske turister fisker nærmere 15.000 tonn fisk til en verdi av 200 millioner kroner i året, viser en rapport fra Universitetet i Tromsø.