Siste plenumsmøte i Høyesterett for Carsten Smith

Med kongefamilien benket i skranken, tok høyesterettsjustitiarius Carsten Smith avskjed med sine dommerkolleger i Høyesterett fredag.