Norsk misjonær innrømmer sex-overgrep mot barn

En misjonær i De norske Pinsemenighetenes Ytremisjon innrømmer å ha misbrukt gutter ved organisasjonens barnehjem i Bolivia. Overgrepene skal ha pågått i flere år.